CSS
div.tasma {
background-color: #eee;
width: 200px;
height: 50px;
border: 1px dotted black;
overflow-x: hidden;
overflow-y: scroll;
}
Html
<div class="tasma">Kullandığınız yere göre web sitesi elemanlarınızın bulunduğu konumlardaki alanı ister yatay ister dikey kaydırmaya açıp kapatabilirsiniz. Genel kullanımda yatayda kapalı dikeyde açık olur.</div>
Çıktı

Tags:

css taşma engelleme
css yazı taşması
css overflow nedir
css overflow style
css overflow div
css overflow examples
css overflow kullanımı
css overflow element
css element overflow visible
overflow visible in css
css div overflow visible
css overflow
css overflow hidden div
css overflow hidden example
css overflow hidden nedir
css overflow scroll style
css overflow scroll alternative
css overflow scroll div
css overflow scroll example
css overflow auto alternative
css overflow auto example
overflow auto in css
css overflow auto not working
css overflow x
css overflow x not working
css overflow-x
css overflow-x hidden and overflow-y visible
css overflow x scroll overflow y visible
css overflow x auto overflow y visible
css overflow-x affects overflow-y