CSS
p.az {
line-height: 0.7;
}
p.cok {
line-height: 1.8;
}
Html
<p>
Bu paragrafta standart satır boşluğu kullanılmıştır.<br>
Tüm tarayıcılarda standart satır aralığı %110 ve %120 arasıdır<br>
</p>
<hr>
<p class="az">
Bu paragrafın satır aralığı küçük değerlidir.<br>
Bu paragrafın satır aralığı küçük değerlidir.<br>
</p>
<hr>
<p class="cok">
Bu paragrafın satır aralığı büyük değerlidir.<br>
Bu paragrafın satır aralığı büyük değerlidir.<br>
</p>
<hr>
Çıktı

Tags:

css metin hizalama
css metin özellikleri
css metin işlemleri
css metin ortalama
css text kodları
css metin rengi değiştirme
css text rengi
css text align
css text color
css text color code
css text alignment code
css for text alignment
css text decoration nedir
css text decoration padding
css text transform
css style indentation
css text align indent
css harf arası boşluk
css for letter spacing
letter spacing css
css satır boşluk
css satır aralığı
css line height nedir
css direction of text
css set text direction
css kelime arası boşluk
css kelimeler arası boşluk
css text gölge
css text shadow examples
css text shadow kullanımı