CSS
p.uyari {
margin: 30px;
background:yellow;
border: 1px solid black;
outline: 3px solid red;
outline-offset: 10px;
padding:2px
}
Html
<h2>Dış Çizgi Boşluğu</h2>
<p class="uyari">Bu paragraf 10px dış çizgi ile kenarlık arasında boşluk bırakılarak oluşturulmuştur.</p>
Çıktı

Tags:

css outline nedir
css outline style
css outline code
css outline element
css outline examples
css outline kullanımı
css outline style examples
css focus outline style
css outline colors
css outline color text
css outline color input
css font outline color
css border color outline
css outline focus color
css style outline color
css select outline color
css change outline width
css style outline-width
css outline offset top
outline offset in css