CSS
.ortala_icerik { /* tüm p etiketleri */
width:250px;
margin: auto;
border: 1px dashed blue;
}
.ortala_baslik{
width:300px;
margin: auto;
}
Html
<html>
<head>
</head>
<body>
<h2 class="ortala_baslik">Margin ile İçerik Ortalama</h2>
<p>
Margin ile Yatayda Ortalama Bu özellik ile istediğiniz içeriği yatay olarak ortalabileceksiniz. Aşağıdaki şekilde yatayda ortalanmış bir paragraf görmektesiniz.
</p>
<p class="ortala_icerik">
Css\'in margin özelliği ile yatayda ortalanmış bir paragraf
</p>
</body>
</html>
Çıktı

Tags:

css dış kenar boşluğu
css margins overlap
css margins overlapping
css margins are overlapping
css margins explained
css margins inline
css list margins
css margins problem
css margin pushing
css margins style
css margins to align
css outer space
css margin nedir
css margin kullanımı
css margin auto
css margin border
css margin code
css margin help
css margin ne demek
css margin start