CSS
p {/*tüm p etiketleri*/
border-left: 6px solid red; /* sol çizgi:kalınlık,stil,renk */
background-color: lightgrey;/*arkaplan rengi etiketin*/
padding-left:3px;/*etiketin sol iç kısmı ile yazı arası boşluk*/
}
Html
<html>
<head>
</head>
<body>
<p class="birinci">Birinci paragraf</p>
<p class="ikinci">İkinci paragraf</p>
<p class="ucuncu">Üçüncü paragraf</p>
</body>
</html>
Çıktı

Tags:

css border style
css border çeşitleri
css border ekleme
css border examples
css border kalınlık
css border kaldırma
css border nedir
css border özellikleri
css border verme
css border yapma
css border styles examples
css border style list
css border style names
css border styles
css border width and color
css border width style
css border width style color
css border colors
css border color and style
css border color gradient
css border color change
css border color examples
css border color select
css border radius examples
css border radius kullanımı